20 May 04:39 (Europe/Moscow)

Nosta Novotroitsk vs Volga Ulyanovsk

Head 2 Head

Matches

07-10-2017 W Volga Ulyanovsk 3:2 Nosta Novotroitsk RUS D3
04-06-2017 L Nosta Novotroitsk 1:2 Volga Ulyanovsk RUS D3
29-10-2016 D Volga Ulyanovsk 0:0 Nosta Novotroitsk RUS D3
20-07-2016 L Nosta Novotroitsk 1:2 Volga Ulyanovsk INT CF
20-07-2016 L Nosta Novotroitsk 1:2 Volga Ulyanovsk INT CF
19-05-2016 L Volga Ulyanovsk 1:3 Nosta Novotroitsk
19-05-2016 L Volga Ulyanovsk 1:3 Nosta Novotroitsk RUS D3
14-10-2015 D Nosta Novotroitsk 0:0 Volga Ulyanovsk RUS D2U
14-10-2015 D Nosta Novotroitsk 0:0 Volga Ulyanovsk RUS D3
30-08-2015 D Volga Ulyanovsk 0:0 Nosta Novotroitsk AUS QSL
30-08-2015 D Volga Ulyanovsk 1:1 Nosta Novotroitsk RUS D3
18-04-2015 W Volga Ulyanovsk 3:0 Nosta Novotroitsk RUS D2U
18-04-2015 W Volga Ulyanovsk 3:0 Nosta Novotroitsk RUS D2
07-09-2014 D Nosta Novotroitsk 1:1 Volga Ulyanovsk RUS D2
30-04-2014 W Nosta Novotroitsk 2:0 Volga Ulyanovsk RUS D2
19-09-2013 W Volga Ulyanovsk 1:0 Nosta Novotroitsk RUS D2
20-10-2012 L Volga Ulyanovsk 0:1 Nosta Novotroitsk RUS D2
24-07-2012 L Nosta Novotroitsk 0:1 Volga Ulyanovsk RUS D2
05-06-2012 W Volga Ulyanovsk 2:0 Nosta Novotroitsk RUS D2
29-09-2011 L Nosta Novotroitsk 0:2 Volga Ulyanovsk RUS D2
08-07-2011 W Volga Ulyanovsk 5:1 Nosta Novotroitsk RUS D2
24-08-2010 W Volga Ulyanovsk 2:0 Nosta Novotroitsk RUS D2
19-05-2010 L Nosta Novotroitsk 0:3 Volga Ulyanovsk RUS D2
26-08-2008 W Volga Ulyanovsk 4:2 Nosta Novotroitsk RUS D2
05-05-2008 W Nosta Novotroitsk 2:1 Volga Ulyanovsk RUS D2