25 March 19:45 (Europe/Moscow)

Glasgow Rangers vs Kilmarnock

Head 2 Head

Matches

25-10-2017 D Glasgow Rangers 1:1 Kilmarnock SCO PR
05-04-2017 D Kilmarnock 0:0 Glasgow Rangers SCO PR
29-10-2016 W Glasgow Rangers 3:0 Kilmarnock SCO PR
26-08-2016 D Kilmarnock 1:1 Glasgow Rangers SCO PR
16-02-2016 L Kilmarnock 1:2 Glasgow Rangers SCOFAC
06-02-2016 D Glasgow Rangers 0:0 Kilmarnock SCOFAC
06-02-2016 D Glasgow Rangers 0:0 Kilmarnock SCOFAC
30-11-2014 W Glasgow Rangers 3:0 Kilmarnock SCOFAC
18-02-2012 L Glasgow Rangers 0:1 Kilmarnock SCO PR
27-11-2011 W Kilmarnock 1:0 Glasgow Rangers SCO PR
27-09-2011 W Glasgow Rangers 2:0 Kilmarnock SCO PR
15-05-2011 L Kilmarnock 1:5 Glasgow Rangers SCO PR
13-03-2011 W Glasgow Rangers 2:1 Kilmarnock SCO PR
10-01-2011 W Glasgow Rangers 3:0 Kilmarnock SCOFAC
20-11-2010 L Kilmarnock 2:3 Glasgow Rangers SCO PR
27-10-2010 L Kilmarnock 0:2 Glasgow Rangers SCOLC
14-08-2010 W Glasgow Rangers 2:1 Kilmarnock SCO PR
09-03-2010 L Kilmarnock 0:2 Glasgow Rangers SCO PR
21-11-2009 W Glasgow Rangers 3:0 Kilmarnock SCO PR
19-09-2009 D Kilmarnock 0:0 Glasgow Rangers SCO PR
21-02-2009 W Glasgow Rangers 3:1 Kilmarnock SCO PR
09-11-2008 L Kilmarnock 0:4 Glasgow Rangers SCO PR
13-09-2008 W Glasgow Rangers 2:1 Kilmarnock SCO PR
17-02-2008 L Kilmarnock 0:2 Glasgow Rangers SCO PR
01-12-2007 W Glasgow Rangers 2:0 Kilmarnock SCO PR
25-08-2007 L Kilmarnock 1:2 Glasgow Rangers SCO PR
13-05-2007 L Glasgow Rangers 0:1 Kilmarnock SCO PR
11-02-2007 L Kilmarnock 1:3 Glasgow Rangers SCO PR
26-11-2006 W Glasgow Rangers 3:0 Kilmarnock SCO PR
27-08-2006 D Kilmarnock 2:2 Glasgow Rangers SCO PR
29-04-2006 L Kilmarnock 1:3 Glasgow Rangers SCO PR
11-03-2006 W Glasgow Rangers 4:0 Kilmarnock SCO PR
11-12-2005 L Kilmarnock 2:3 Glasgow Rangers SCO PR
17-09-2005 W Glasgow Rangers 3:0 Kilmarnock SCO PR
26-02-2005 W Glasgow Rangers 2:1 Kilmarnock SCO PR
19-12-2004 L Kilmarnock 0:1 Glasgow Rangers SCO PR
03-10-2004 W Glasgow Rangers 2:0 Kilmarnock SCO PR
11-02-2004 W Glasgow Rangers 2:0 Kilmarnock SCO PR
09-11-2003 L Kilmarnock 2:3 Glasgow Rangers SCO PR
09-08-2003 W Glasgow Rangers 4:0 Kilmarnock SCO PR