15 December 06:53 (Africa/Lagos)

Hockey Live Scores

R Refresh | x

Error: No Team Found
RUSSIA: VHL
18:00 Junior Kurgan 2-5 Chelny
RUSSIA: VHL-B - First stage
16:30 Chelny 10-1 Yuzhny Ural Met
11:00 Chelny 4-3pen Junior Kurgan
16:30 Chelny 4-0 Krasnoyarskie R
16:30 Chelny 1-0 Altay Barnaul
12:00 Chelny 3-2 Cheboksary
17:30 Chelny 2-4 Mordovia
12:00 Chelny 3-1 Kristall Sarato
16:00 Chelny 1-2 HC Rostov
16:30 Chelny 2-3pen Altay Barnaul
14:00 Junior Sputnik 1-3 Chelny
11:00 Junior Kurgan 3-2pen Chelny
16:30 Chelny 0-6 Cheboksary
16:30 Chelny 4-3 HC Rostov
15:00 Chelny 4-2 Tambov
11:00 Mordovia 3-5 Chelny
15:00 Kristall Sarato 5-2 Chelny
16:30 Chelny 3-2 Mordovia
15:00 Chelny 2-4 Kristall Sarato
18:00 HC Rostov 1-4 Chelny
17:30 Tambov 4-3pen Chelny
17:30 Cheboksary 0-11 Chelny
17:30 Chelny 8-0 Junior Sputnik
17:30 Chelny 1-0 Junior Kurgan
15:00 Chelny - Junior Sputnik
12:00 Altay Barnaul 4-1 Chelny
11:00 Kristall Junior - Chelny
16:30 Cheboksary - Chelny
16:30 Mordovia 0-1 Chelny
15:00 Chelny 5-6ot Altay Barnaul
16:30 Chelny 3-1 Slavutych
15:00 HC Rostov 5-7 Chelny
16:30 Tambov 3-2 Chelny
16:30 Chelny - Kristall Junior
15:00 Chelny 5-4pen CSK VVS
14:00 Junior Sputnik 6-5 Chelny
15:00 Chelny 2-5 Junior Sputnik
12:00 Kristall Junior 1-0 Chelny
16:30 CSK VVS 2-3pen Chelny
17:30 Chelny 1-4 HC Rostov
16:00 Chelny 4-1 Tambov
18:00 Slavutych 5-7 Chelny
14:00 Altay Barnaul 5-1 Chelny
17:30 Chelny 8-1 Cheboksary
RUSSIA: VHL-B - Play Offs
11:00 Cheboksary 3-2pen Chelny
16:30 Chelny 2-4 Cheboksary
11:00 Cheboksary 3-2 Chelny
16:30 Chelny 5-3 Tambov
11:00 Tambov 5-2 Chelny
RUSSIA: VHL-B - Second stage
10:00 Kristall Sarato 0-4 Chelny
11:00 Chelny 2-1 Junior Kurgan
11:00 Altay Barnaul 5-3 Chelny
16:30 Chelny 5-0 Junior Sputnik
16:30 Mordovia - Chelny
15:00 Chelny 4-3 Tambov
11:00 HC Rostov 5-1 Chelny
16:30 Chelny 3-1 Cheboksary
15:00 Chelny 6-3 Kristall Junior
11:00 Slavutych 2-1ot Chelny
15:00 Chelny 5-1 Tambov
11:00 Mordovia 2-1pen Chelny
16:30 Chelny 10-0 HC Rostov
15:30 CSK VVS 1-2pen Chelny
16:30 Chelny 5-6 Junior Sputnik
16:30 Cheboksary 2-1 Chelny
16:30 Chelny 2-5 Altay Barnaul

R Refresh