30th March 3:17am (EDT)

Today Scores

13:00 Dubl - Zhodino-Uzhnoe 28.6% 21.1% 50.3%
13:15 Vastra Ingelstad IS - Skabersjo 24% 57.5% 18.5%
14:15 Minsk ALF - Urozhaynaya 60.3% 18.6% 21.1%
Contact Us